Adres: Potok Wielki 106 23-313 Potok Wielki Powiat Janowski
Telefon/Fax: 15 8740 223
E-mail: biuro@opspotokwielki.pl
Przejdź do treści
shadow

Informacja

                                                                                                            Potok Wielki, dnia 28.06.2022 r.   I N F O R M A C J A             Kierownik Ośrodka  Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim informuje, że Gmina Potok […]

Informacja

      Potok Wielki, dnia 06.06.2022r. I N F O R M A C J A          Wójt Gminy Potok Wielki informuje, że w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego […]

Warsztaty dietetyczne

Wójt Gminy Potok Wielki informuje, że w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy najbardziej potrzebującym  Podprogram 2021  w ramach Działań Towarzyszących w dniu 27 czerwca   2022r. […]

Powrót
Do Góry