Adres: Potok Wielki 106 23-313 Potok Wielki Powiat Janowski
Telefon/Fax: 15 8740 223
E-mail: biuro@opspotokwielki.pl
Przejdź do treści
shadow

INFORMACJA WÓJTA GMINY

Potok Wielki, dn. 23.08.2022r. Wójt Gminy Potok Wielki informuje, że od września 2022r. zostaje wznowione świadczenie bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego przez psychologa, prawnika i terapeutę uzależnień dla mieszkańców Gminy Potok Wielki, […]

Wniosek o dodatek węglowy

Dodatek przysługiwał będzie gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy […]

Powrót
Do Góry