Adres: Potok Wielki 106 23-313 Potok Wielki Powiat Janowski
Telefon/Fax: 15 8740 223
E-mail: biuro@opspotokwielki.pl
Przejdź do treści

Pomoc żywnościowa – informacja

shadow

Pomoc żywnościowa – informacja

Potok Wielki, dnia 13.03.2024 r.

O G Ł O S Z E N I E 

dotyczące pomocy żywnościowej    w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową  2021-2027(FEPŻ)  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus- Podprogram 2023.

         Wójt Gminy Potok Wielki informuje  mieszkańców Gminy Potok Wielki, że w dniach od 13 marca 2024 r. do 31 marca 2024 r. prowadzony będzie  dodatkowy nabór wniosków dotyczący przyznania pomocy żywnościowej dla osób/rodzin najbardziej  potrzebujących Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027.
FEPŻ  jest bezpośrednim następcą  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ)

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim pokoje nr 4 i 5 wraz z dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodów. Telefon kontaktowy 15 874 02 23 lub 691 159 805

Kryterium dochodowe uprawniające do skorzystania z w/w pomocy:

– dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 2056,40 zł
– dla osoby w rodzinie 1590,00 zł

Składając wniosek w miesiącu marcu 2024 r. należy przedstawić  dochód netto za miesiąc luty 2024r.

Osoby pracujące winny przedstawić dochód  na druku zaświadczenia
o dochodach ( załącznik  do pobrania on- line lub w biurze Ośrodka pokój
nr 4 i 5).

Link do strony internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dedykowane do Programu:

https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027 lub  https://www.fepz.gov.pl

                                                                                     Wójt Gminy Potok Wielki
                                                                                                       /-/
                                                                                              Leszek Nosal

Drukuj

Powrót
Do Góry