Adres: Potok Wielki 106 23-313 Potok Wielki Powiat Janowski
Telefon/Fax: 15 8740 223
E-mail: biuro@opspotokwielki.pl
Przejdź do treści

INFORMACJA – “KORPUS WSPARCIA SENIORÓW”

shadow

INFORMACJA – “KORPUS WSPARCIA SENIORÓW”

                                         

                                                    

Potok Wielki, dnia 11.07.2023 r.

I N F O R M A C J A

            Kierownik Ośrodka  Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim informuje, że Gmina Potok Wielki rozpoczyna realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 Moduł I,  finansowany ze środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa.

Głównym celem Programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku   65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie naszej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary.
           Program jest skierowany do seniorów mieszkających na terenie Gminy Potok Wielki, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.
Zasady rekrutacji:
Senior, decydując się na skorzystanie z pomocy, zgłasza się przez:   
a)  – ogólnopolską infolinię 22 505 11 11 
b) – lub bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim, Potok Wielki
         Nr 106; 23-313 Potok Wielki, telefon (15) 8740-223 lub 691-159-805, w godzinach     urzędowania Ośrodka tj. od 7.30 do 15.30.

Program zapewnia usługi wsparcia przez codzienne świadczenie pomocy osobom potrzebującym wsparcia w postaci:
– wsparcia społecznego,
– ułatwienia dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej,
– wsparcia psychologicznego,
-wsparcia w czynnościach dnia codziennego.
Program realizowany będzie do dnia 31.12.2023r. Nabór będzie trwał w sposób ciągły.

Informacje  bliższe można uzyskać pod nr telefonu:15 874 02 23 lub osobiście w biurze tut. Ośrodka od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30 pok. Nr 4,5.

Osoby do kontaktu:
Katarzyna Myszak
Katarzyna Kaproń

Bożena Rajpold

Z up. Wójta
Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Potoku Wielkim

mgr Agnieszka Graboś

Drukuj

Powrót
Do Góry