Adres: Potok Wielki 106 23-313 Potok Wielki Powiat Janowski
Telefon/Fax: 15 8740 223
E-mail: biuro@opspotokwielki.pl
Przejdź do treści

“Opieka Wytchnieniowa” – Edycja 2024

shadow

“Opieka Wytchnieniowa” – Edycja 2024

Potok Wielki, dnia 07.11.2023 r.

                                                                            INFORMACJA

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim informuje, że został opublikowany nabór wniosków w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka  wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

   Osoby zainteresowane zachęcam do zapoznania się z programem.

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

  

Informacji uzyskać można również w Ośrodku Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim
telefonicznie  nr telefonu 15 8740 223 lub osobiście  w biurze Ośrodka w pokoju Nr 5 lub 7.

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Potoku Wielkim
/-/
mgr Agnieszka Graboś

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa ” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024  finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Drukuj

Powrót
Do Góry