Adres: Potok Wielki 106 23-313 Potok Wielki Powiat Janowski
Telefon/Fax: 15 8740 223
E-mail: biuro@opspotokwielki.pl
Przejdź do treści

POMOC PRAWNA, PORADY OBYWATELSKIE, MEDIACJE W POWIECIE JANOWSKIM

shadow

POMOC PRAWNA, PORADY OBYWATELSKIE, MEDIACJE W POWIECIE JANOWSKIM

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT JANOWSKI, w ramach którego prowadzi nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.

Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi, trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi – przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.

Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy – prowadzi także edukację prawną, która zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

Materiały są dostępne do pobrania na dedykowanej dla Powiatu JANOWSKIEGO podstronie projektowej:
– Kwartalnik młodzieżowy „Z Paragrafem na Ty”
(„Odpowiedzialność cywilna i karna nieletnich oraz młodocianych”),

– Artykuły prawne (m.in.: „Przywileje osób ze szczególnymi potrzebami”, „Błąd w sztuce lekarskiej – kiedy pacjent ma prawo do odszkodowania?”),

– Webinaria prawne dla mieszkańców „Bliżej prawa” („Upadłość konsumencka”, „Pozew o orzeczeniu rozwodu lub separacji”, „Rozporządzanie majątkiem za życia i na wypadek śmierci: darowizna i testament”, „Mediacje rówieśnicze”),

– Kalkulator prawny online (pozwalający obliczyć kwotę podatku do zapłaty od wartości otrzymanego spadku lub darowizny),

E-biuletyn dla rodziców „apTECZKA prawna” („Rozwód/separacja rodziców, a opieka nad dzieckiem”).

Ponadto dodatkowe informacje można znaleźć na : Facebooku, InstagramieTikToku, gdzie publikowane są m.in. informacje dotyczące dostępu do systemu nieodpłatnych świadczeń, a także posty o zakresie i zasadach udzielania porad oraz prawne zagadnienia tematyczne, w tym w obszarze praw i obowiązków obywatelskich, działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej, mediacji oraz sposobów polubownego rozwiązywania sporów, a także możliwości udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa.

Drukuj

Powrót
Do Góry