Adres: Potok Wielki 106 23-313 Potok Wielki Powiat Janowski
Telefon/Fax: 15 8740 223
E-mail: biuro@opspotokwielki.pl
Przejdź do treści

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY POTOK WIELKI

shadow

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY POTOK WIELKI

Sezon jesienno-zimowy oraz związane z nim spadki temperatur, szczególnie w nocy, niosą za sobą realne zagrożenie dla zdrowia i życia wielu osób, zwłaszcza bezdomnych, starszych, samotnych, chorych i niepełnosprawnych, które z uwagi na problemy życiowe są szczególnie narażone na niekorzystne warunki atmosferyczne.

W tym roku działania profilaktyczne i osłonowe nabierają szczególnego znaczenia z uwagi na konieczność zapewnienia wsparcia obywatelom Ukrainy, a także problemy jakie mogą pojawić się w związku z wysokimi cenami opału oraz energii elektrycznej. To bardzo ważne, aby w czasie jesienno-zimowym żaden człowiek, który potrzebuje pomocy, nie został pozostawiony sam sobie.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim zwraca się do mieszkańców Gminy z apelem, aby nie przechodzili obojętnie obok osób potrzebujących i zgłaszali wszystkie przypadki pracownikom socjalnym osobiście w siedzibie tutejszego Ośrodka lub telefonicznie pod numerami 15 8740 223 lub 691 159 805, jak również pracownikom innych instytucji, tj. Policji, Ośrodka Zdrowia, Pogotowia Ratunkowego.

Ponadto w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim działa całodobowa, bezpłatna infolinia dla bezdomnych pod numerem 987, gdzie można uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni i punktów udzielania pomocy rzeczowej i finansowej na terenie województwa lubelskiego. Powyższe dane zamieszczone są również na stronie internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego: www.lublin.uw.gov.pl.

Wśród wielu dobrych praktyk łagodzenia skutków zimy docenić należy zaangażowanie społeczności lokalnej, a w szczególności nieocenioną rolę pomocy sąsiedzkiej. Wyrażam przekonanie, że społeczna wrażliwość mieszkańców naszej Gminy pozwoli na działania profilaktyczne i osłonowe, jako przejaw troski o najsłabszych i pozwoli uniknąć nieszczęśliwych następstw zimy. Zrozumienie problemów i potrzeb tych osób w naszym najbliższym otoczeniu jest przejawem troski i wrażliwości – nie pozostańmy obojętni na los drugiego człowieka.

Kierownik

Ośrodka Pomocy Społecznej

w Potoku Wielkim

mgr Agnieszka Graboś

Drukuj

Powrót
Do Góry