Adres: Potok Wielki 106 23-313 Potok Wielki Powiat Janowski
Telefon/Fax: 15 8740 223
E-mail: biuro@opspotokwielki.pl
Przejdź do treści

Informacja dot. posiadania Karty Dużej Rodziny

shadow

Informacja dot. posiadania Karty Dużej Rodziny

W 2023 r. można skorzystać z 3000 kWh tańszego prądu. Warunkiem jest posiadanie Karty Dużej Rodziny oraz złożenie oświadczenia zakładowi energetycznemu o byciu osobą uprawnioną.

Zamrożenie cen pradu w 2023 r. w ramach limitów wprowadza  Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznejktóra weszła w życie w dniu 18.10.2022 r.

Od 1 stycznia 2023 r. zostaną zamrożone ceny prądu dla tych, którzy utrzymają zużycie w określonych limitach. Granice zużycia są następujące:

  • 2000 kWh – dla osób fizycznych,
  • 2600 kWh – dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
  • 3000 kWh – dla rolników, posiadaczy Karty Dużej Rodziny i ich rodzin.

Prawo do KDR ma każdy członek rodziny, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci, czyli:

  • ojciec i matka (jeżeli kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci),
  • macocha lub ojczym (małżonek jednego z rodziców),
  • dzieci.

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzicom oraz ich małżonkom, którzy mają lub kiedykolwiek w przeszłości mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci – bez względu na ich obecny wiek.

Natomiast prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie mu Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia poniższe wymagania :

1) jest w wieku do ukończenia 18. roku życia;

2) w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:

a ) szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,

b) szkole wyższej – do dnia 30 września roku- w którym jest planowane ukończenie nauki 

3)  bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Karta wydawana jest na wniosek bezpłatnie każdemu uprawnionemu członkowi rodziny.

Termin rozpatrzenia kompletnego wniosku wynosi 30 dni.

Karty tradycyjne (plastikowe) produkowane są przez PWPW S.A- termin dostarczenia Kart do Gminy wynosi 60 dni.

Karty elektroniczne (mKDR) można wcześniej wyświetlać w aplikacji mobilnej mObywatel.

Karty Dużej Rodziny dla mieszkańców Gminy Potok Wielki są wydawane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim- tel. 15 874 02 23

Osoba do kontaktu:
Katarzyna Myszak  – pokój .nr 5 w Ośrodka Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim

w godzinach od 7:30 do 15:30

tel:15 874 02 23 lub 691 159 805

Drukuj

Powrót
Do Góry