Adres: Potok Wielki 106 23-313 Potok Wielki Powiat Janowski
Telefon/Fax: 15 8740 223
E-mail: biuro@opspotokwielki.pl
Przejdź do treści

INFORMACJA

shadow

INFORMACJA

                                                                                                                           Potok Wielki, dnia 26.10.2022 r.

                                                      

                      INFORMACJA

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim informuje, że w dniu 23 października 2022 roku został opublikowany nabór wniosków w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”-edycja 2023.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z powyższej formy wsparcia proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny (nr telefonu 15 8740 223) z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30 do dnia 07 listopada 2022 r.

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej ” – edycja 2023 finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

Drukuj

Powrót
Do Góry